Prezračevanje z rekuperacijo

Vse bolj se zavedamo, da prisilno prezračevanje stanovanjskih objektov ni le izraz prestiža ali nek presežek, pač pa nekaj povsem vsakdanjega, saj nam omogoča kvalitetno bivanje znotraj naših domov. Potrebo po dodatnem prezračevanju začutimo že, ko v čisto običajnem stanovanju ali hiši zamenjamo stara dotrajana okna z novimi, energijsko učinkovitejšimi in seveda tudi precej bolj zrakotesnimi. Že res, da s takim oknom lahko privarčujemo pri ogrevanju in nam omogoča udobno bivanju tudi v coni ob oknu, vendar se ob tem pojavi tudi nov problem – slaba prezračenost naših prostorov. Ta problem je precej očiten, saj se že pred vgradnjo novih oken verjetno zavedamo, da pravilnika o priporočenem prezračevanju ne bomo upoštevali, saj nimamo možnosti odpirati okna vsako uro (za 5 min) ali vsaki dve uri (za 10 min). Ko gremo spat, te možnosti sploh nimamo in se lahko odločimo za delno odprto okno, kar ni nič boljše kot staro »puščajoče« okno ali pa ga pustimo zaprtega in se sprijaznimo s slabšo kvaliteto zraka. Ko so zunaj zelo neugodne temperature (precej pod 0°C ali v poletni vročini), nam večinoma sploh ne pade na misel, da bi odpirali vsa okna v hiši enkrat na uro ali dve. Tako se sčasoma »navadimo« na slab zrak v hiši, pri čemer se ne zavedamo negativnih vplivov takega zraka na naše počutje in zdravje. Zaradi povišane koncentracije ogljikovega dioksida in zmanjšane koncentracije kisika, se slabo odpočijemo, se zbujamo nenaspani, imamo težave s koncentracijo in učenjem. Poleg koncentracije teh dveh plinov, se v zaprtih prostorih vse bolj kopičijo tudi viški vlage, ki še posebej v kombinaciji s toplotnimi mostovi predstavljajo ugodne pogoje za razvoj zidne plesni, za katero pa vemo, da ima v večini primerov škodljiv vpliv na dihala. Neprijetno posledico sodobne zatesnjenosti objektov v kombinaciji brez prisilnega prezračevanja predstavlja tudi kopičenje vonjav (kuhinja, WC, hišni ljubljenčki, …) in škodljivih plinov, ki se sproščajo ob uporabi raznih čistil in topil.

Moderni in dobro toplotno zaščiteni objekti dosegajo zelo nizko potrebo po energiji za ogrevanje, kar polovico vse potrebne ogrevalne energije potrebujemo za pokrivanje ventilacijskih izgub, torej izgub, ki nastajajo pri izmenjavi zraka. Če dobre izmenjave zraka ni, se v takih prostorih počutimo slabo, na zidovih se nabira plesen, … Prezračevanje preko rež v oknih ali z delno odprtimi okni je neenakomerno in energetsko potratno, ob tem pa skozi okna prihajajo še nečistoče, hrup in mrčes. Prisilno prezračevanje s filtracijo vhodnega zraka in rekuperacijo odpadne toplote je torej pri sodobnih objektih prej nujnost kot razkošje.

Nudimo:

 • svetovanje
 • razvod kanalov za dovodni in sesani zrak
 • strokovna montaža elementov, ki so potrebni za optimalno prezračevanje vaših prostorov (rekuperator, dušilniki zvoka, razdelilci dovodnega in sesanega zraka, ...)
 • namestitve zaključnih rešetk oziroma zračnih ventilov

 

 

 Kaj vse potrebuje vaš dom za vgradnjo tovrstnega sistema

 • Primeren prostor za prezračevalno napravo, velikost ca 1,5 x 2 m, lokacija naj ne meji na spalnice,
 • zajem zraka, lahko tudi na fasadi,
 • izpuh zraka, ločen od zajema zraka (da ne prihaja do ponovnega sesanja odpadnega zraka),
 • debelina toplotne izolacije, v kateri potekajo kanali, naj bo vsaj 8 cm, najbolje 10 cm,
 • električna vtičnica 220V,
 • cevna napeljava za regulacijo, od prezračevalne naprave do dnevne sobe ali kuhinje,
 • priključek f 30 - 50 mm na kanalizacijo ob prezračevalni napravi (za kondenz).

 

Prezračevalni sistem je sestavljen iz naslednjih delov:

 • Dovoda zraka iz zunanjosti do prezračevalne naprave.
 • Prezračevalne naprave s filtri in dvema ventilatorjema za sesanje zraka in distribucijo zraka po objektu. 
 • Razdelilca dovodnega in sesanega zraka.
 • Dušilnika zvoka, takoj za rekuperatorjem.
 • Razvodnih kanalov, ki so speljani pod estrihom in so običajno okrogle dimenzije premera 75 mm. Če je objekt dvoetažen, jih je najbolje speljati nad vsako betonsko ploščo. 
 • Da bi zrak prehajal iz bivalnih prostorov v prostore, kjer zrak sesamo, moramo v vrata vgraditi prezračevalne rešetke, pod-žagamo vrata ali pa vgradimo rešetko v zidu (nad vrati).
 • Če je v hiši predviden kamin, je potrebno do kamina speljati poseben kanal za dovod zunanjega zraka in prezračevalno napravo opremiti s posebno avtomatiko, ki zagotavlja, da je v notranjosti objekta vedno nadtlak, ki prepreči uhajanje dimnih plinov iz kamina v bivalni prostor.